Các phản ứng quang hóa là các phản ứng hoá học xẩy ra dưới tác dụng của

A. nhiệt.
B. ánh sáng.
C. điện.
D. từ.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...