Các nước thắng trận tổ chức Hội nghị ở Véc-xai và Oasinhtơn nhằm mục đích gì?

A.

Hợp tác kinh tế

B.

Hợp tác quân sự

C.

Ký hoà ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi

D.

Bàn giải quyết hậu quả của chiến tranh 

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Ký hoà ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...