Các nước Tây Âu trở thành đối trọng với Mĩ trong nhiều vấn đề quốc tế quan trọng là

A.

Pháp, Đức.

B.

Anh, Pháp

C.

Pháp, Italia.

D.

Đức, Italia.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...