Các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, đạt mức trước chiến tranh khoảng thời gian nào?

A.

Năm 1950.

B.

Những năm 50

C.

Đầu những năm 50.

D.

Giũa những năm 50.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...