Các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, đạt mức trước chiến tranh khoảng thời gian nào?

A.

Năm 1950.

B.

Những năm 50

C.

Đầu những năm 50.

D.

Giũa những năm 50.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Năm 1950.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...