Các nước Tây Âu phục hồi nền kinh tế, đạt mức trước chiến tranh khoảng thời gian nào?

A.

Năm 1950.

B.

Những năm 50

C.

Đầu những năm 50.

D.

Giũa những năm 50.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Năm 1950.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Mĩ, Tây Âu, Nhật Bản (1945 - 2000) 40 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...