Các nước Tây Âu phản đối chiến tranh xâm lược Việt Nam là

A.

Anh, Pháp.

B.

Thụy Điển, Phần Lan.

C.

Italia, Pháp.

D.

Italia, Thụy Điển

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Thụy Điển, Phần Lan.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...