Các nước Mĩ La tinh trở thành nước công nghiệp mới (NICS) là

A.

Bradin, Mêhicô.

B.

Mêhicô, Áchentina.

C.

Áchentina, Bradin.

D.

Bradin, Áchentina, Mêhicô.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...