Các nước Đông Dương chuyển sang kinh tế thị trường thời gian nào?

A.

Những năm 80.

B.

Những năm 90.

C.

Những năm 80 - 90.

D.

Cuối những năm 80.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...