Các nước Đông Dương chuyển sang kinh tế thị trường thời gian nào?

A.

Những năm 80.

B.

Những năm 90.

C.

Những năm 80 - 90.

D.

Cuối những năm 80.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Những năm 80 - 90.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Các Nước Á, Phi và Mĩ Latinh (1945 - 2000) 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...