Các nước Đông Âu bắt tay vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội vào thời gian nào?

A.

Từ năm 1950.

B.

Từ năm 1946.

C.

Từ năm 1948.

D.

Từ năm 1945.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Từ năm 1950.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...