Các nước đang phát triển hiện nay chủ yếu nằm ở

A. Nam Bán Cầu
B. Đông Bán Cầu
C. Bắc Bán Cầu
D. Tây Bán Cầu
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...