Các nước Anh-Pháp phải chịu một phần trách nhiệm về sự bùng nổ của chiến tranh thế giới thứ hai bởi vì đã thực hiện chính sách

A. liên minh với phát xít.
B. nhượng bộ phát xít.
C. thù ghét cộng sản.
D. trung lập trước các vấn đề ở châu Âu.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...