Các nông sản chủ yếu của vùng sản xuất nông sản hàng hóa miền Nam Hoa Kì là

A.

bông, mía, lúa gạo, thuốc lá, đỗ tương

B.

bông, mía, lúa mì, lúa gạo, củ cải đường

C.

bông, mía, lúa mì, lúa gạo, đỗ tương

D.

mía, lúa gạo, đỗ tương, củ cải đường

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

bông, mía, lúa gạo, thuốc lá, đỗ tương

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...