Các nhóm đất Feralít có mùn và đất mùn alít núi cao thường được phân bố ở đâu?

A.

Ở đai cao á nhiệt và ôn đới gió mùa trên núi.

B.

Ở các vùng khí hậu nhiệt đới.

C.

Ở đai cao á nhiệt và ôn đới núi cao và ở các vùng khí hậu nhiệt đới.

D.

Tất cả đáp án trên sai.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...