Các nhận xét về tính chất vật lí của âm thanh là:

A.

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào tần số.

B.

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào biên độ.

C.

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc cả tần số và biên độ.

D.

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào chu kì âm.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...