Các nhận xét về tính chất vật lí của âm thanh là:

A.

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào tần số.

B.

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào biên độ.

C.

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc cả tần số và biên độ.

D.

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc vào chu kì âm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Âm sắc là đặc tính sinh lí của âm phụ thuộc cả tần số và biên độ.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 60 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...