Các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát sinh loài người bắt đầu từ giai đoạn:

A.

vượn người hóa thạch.

B.

người tối cổ (người vượn).

C.

người cổ.

D.

người hiện đại.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...