Các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo trong quá trình phát sinh loài người bắt đầu từ giai đoạn:

A.

vượn người hóa thạch.

B.

người tối cổ (người vượn).

C.

người cổ.

D.

người hiện đại.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

người tối cổ (người vượn).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...