Các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo, phát huy tác dụng ngày càng mạnh mẽ vào giai đoạn nào, trong quá trình phát sinh loài người?

A.

Từ vượn người đến người cận đại.

B.

Từ người cổ Homo đến người hiện đại.

C.

Từ người cận đại đến người hiện đại.

D.

Từ vượn người đến người cổ Homo.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Từ người cổ Homo đến người hiện đại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...