Các nhân tố xã hội đóng vai trò chủ đạo ở giai đoạn người cổ Homo đến người hiện đại là do:

A.

Não bộ đã phát triển nhiều ở giai đoạn này.

B.

Công cụ lao động đã phức tạp và có hiệu quả.

C.

Con người đã dần dần thoát khỏi trình độ động vật về mặt cấu tạo cơ thể và xuất hiện tư duy trừu tượng.

D.

Tác động các nhân tố lao động, tiếng nói, tư duy và mối quan hệ giữa chúng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Tác động các nhân tố lao động, tiếng nói, tư duy và mối quan hệ giữa chúng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...