Các nhân tố xã hội, chi phối quá trình phát sinh loài người gồm:

A.

Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên.

B.

Di truyền tín hiệu.

C.

Nghệ thuật, tôn giáo, thương mại.

D.

Lao động, tiếng nói, tư duy (ý thức).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lao động, tiếng nói, tư duy (ý thức).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...