Các nhân tố xã hội, chi phối quá trình phát sinh loài người gồm:

A.

Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên.

B.

Di truyền tín hiệu.

C.

Nghệ thuật, tôn giáo, thương mại.

D.

Lao động, tiếng nói, tư duy (ý thức).

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Lao động, tiếng nói, tư duy (ý thức).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...