Các nhân tố tiến hóa ở giai đoạn đầu tiên hình thành sự sống là:

A.

đột biến gen, chọn lọc môi trường.

B.

chọn lọc tự nhiên, phân ly tính trạng.

C.

biến dị, di truyền, các cơ chế cách ly.

D.

biến dị, chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách ly.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

đột biến gen, chọn lọc môi trường.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...