Các nhân tố tiến hóa ở giai đoạn đầu tiên hình thành sự sống là:

A.

đột biến gen, chọn lọc môi trường.

B.

chọn lọc tự nhiên, phân ly tính trạng.

C.

biến dị, di truyền, các cơ chế cách ly.

D.

biến dị, chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách ly.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

đột biến gen, chọn lọc môi trường.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...