Các nhân tố sinh thái tác động lên sinh vật theo phương thức:

A.

một cách độc lập, riêng rẽ.

B.

trong mối quan hệ tác động tổng hợp với các nhân tố sinh thái khác.

C.

trong mối quan hệ giữa các nhân tố vô sinh với nhau.

D.

trong mối quan hệ giữa các nhân tố hữu sinh.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương cá thể và quần thể sinh vật 20 phút có lời giải - đề số 4

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...