Các nhân tố sinh thái là:

A.

tất cả các yếu tố xung quanh sinh vật, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống của sinh vật.

B.

tất cả các nhân tố vật lí và hoá học của môi trường xung quanh sinh vật.

C.

những mối quan hệ giữa một sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) này với một sinh vật (hoặc nhóm sinh vật) khác sống xung quanh.

D.

những tác động của con người tới môi trường và sinh vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

tất cả các yếu tố xung quanh sinh vật, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới đời sống của sinh vật.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...