Các nhân tố sinh học, chi phối quá trình phát sinh loài người gồm:

A.

Biến dị, di truyền, phân li tính trạng.

B.

Đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên.

C.

Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên.

D.

Phân li tính trạng, chọn lọc tự nhiên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...