Các nhân tố sinh học, chi phối quá trình phát sinh loài người gồm:

A.

Biến dị, di truyền, phân li tính trạng.

B.

Đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên.

C.

Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên.

D.

Phân li tính trạng, chọn lọc tự nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...