Các nhân tố nào sau đây cùng với mối quan hệ của nó, tham gia quá trình hình thành loài mới?

A.

Biến dị, di truyền, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng.

B.

Đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên, phân li tính trạng.

C.

Biến dị, giao phối, chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách li.

D.

Đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách li.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đột biến, giao phối, chọn lọc tự nhiên, các cơ chế cách li.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 20 phút có lời giải - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...