Các nhân tố không chi phối sự hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen là:

A.

Quá trình đột biến.

B.

Quá trình phân li tính trạng.

C.

Quá trình giao phối.

D.

Quá trình chọn lọc tự nhiên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Quá trình phân li tính trạng.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...