Các nhân tố không chi phối sự hình thành đặc điểm thích nghi kiểu gen là:

A.

Quá trình đột biến.

B.

Quá trình phân li tính trạng.

C.

Quá trình giao phối.

D.

Quá trình chọn lọc tự nhiên.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 1 40 phút có lời giải - Đề số 6

Loading...

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...