Các nhà xuất bản Nam Đồng thư xã, Cường học thư xã, Quan hải tùng thư của ai?

A.

Địa chủ và tư sản Việt Nam

B.

Tư sản và địa chủ lớn ở Nam Kì.

C.

Tầng lớp tiểu tư sản, trí thức

D.

Tư sản Việt Nam

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Tầng lớp tiểu tư sản, trí thức

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1919 Đến Năm 1930 20 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...