Các nhà khoa học xác định chính việc tăng nồng độ khí mê-tan trong khí quyển (do lượng lớn khí mê tan dưới đại dương tan ra và phát tán) rất nhanh chóng làm tăng hiệu ứng nhà kính, biết thể tích khí mê tan đo được trong khí quyển năm 2000 là img1. Trong img2 năm tiếp theo, mỗi năm thể tích khí mê tan tăng img3, img4 năm tiếp theo nữa, mỗi năm thể tích khí mê tan tăng img5. Thể tích khí mê-tan năm img6 là ?         img7

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

  Sử dụng công thức tính lãi kép img1. Thể tích khí mê tan năm 2008 là img2  Thể tích khí mê tan năm 2016 là img3  img4   

 

Đáp án đúng là D.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...