Các nguyên tử P, N trong hợp chất PH3, NH3 có kiểu lai hóa :

A. sp3.
B. sp2.
C. sp.
D. không lai hóa.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...