Các nguyên tử halogen có cấu hình electron lớp ngoài cùng là :

A. ns2.
B. ns2np3.
C. ns2np4.
D. ns2np5.
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...