Các nguyên tử đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng

A.

có cùng số khối.

B.

có cùng số nơtron.

C.

có cùng số prôtôn.

D.

có cùng chu kỳ bán rã.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...