Các nguyên tử đồng vị là các nguyên tử mà hạt nhân của chúng

A.

có cùng số khối.

B.

có cùng số nơtron.

C.

có cùng số prôtôn.

D.

có cùng chu kỳ bán rã.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Đáp án C

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 20 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...