Các nguyên tố s thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn ?

A. IA
B. IIA
C. IIIA
D. IA, IIA
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...