Các nguyên tố p thuộc nhóm nào trong bảng tuần hoàn ?

A. IVA, VA
B. VA, VIA
C. VIA, VIIA, VIIIA
D. IIIA, IVA, VA, VIA, VIIA, VIIIA
Đáp án và lời giải
Đáp án:D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...