Các nguyên tố nhóm A trong bảng hệ thống tuần hoàn là :

A. các nguyên tố s
B. các nguyên tố p
C. các nguyên tố s và các nguyên tố p
D. các nguyên tố d
Đáp án và lời giải
Đáp án:C

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...