Các nguyên tố nào sau đây phổ biến nhất của cơ thể sống?

A.

N, P, K, Ca.

B.

C, H, O, N.

C.

C, H, O, N, Cu, Zn.

D.

C, H, O, N, P, K, Mg.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

C, H, O, N.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...