Các nguyên tố họ d và f (nhóm B) đều là :

A. Kim loại điển hình.
B. Kim loại.
C. Phi kim.
D. Phi kim điển hình.
Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...