Các nguyên tố họ d và f (nhóm B) đều là :

A. Kim loại điển hình.
B. Kim loại.
C. Phi kim.
D. Phi kim điển hình.
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...