Các nghiệm thuộc khoảng img1 của phương trình: img2 là:                 

A.

A. img1.

B.

B. img1.        

C.

C. img1.

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Chọn B

img1  Do img2 nên nghiệm thuộc khoảng img3 của phương trình là img4.  

 

Đáp án đúng là  B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...