Các nghiệm thuộc khoảng img1 của phương trình img2 là:                 

A.

A. img1.

B.

B. img1.

C.

C. img1.        

D.

D. img1.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Chọn D

Phương trình img1 img2 img3  img4  img5  Do img6 nên nghiệm thuộc khoảng img7 của phương trình là img8.  

 

Đáp án đúng là  D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...