Các ngành kết cấu hạ tầng hiện nay được chú trọng ưu tiên đầu tư đặc biệt là do

A.

vai trò của kết cấu hạ tầng cơ sở đối với sự phát triển kinh tế.

B.

nhằm tăng cường thu hút đầu tư nước ngoài.

C.

tập trung nguồn vốn trong nước.

D.

huy động được sự ủng hộ, góp sức của nhân dân.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

vai trò của kết cấu hạ tầng cơ sở đối với sự phát triển kinh tế.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...