Các mức năng lượng của nguyên tử Hiđro ở trạng thái dừng được xác định bằng công thức , với n = 1, 2, 3... ứng với các mức năng lượng K, L, M ... Bước sóng của vạch đỏ trong dãy Ban -me  bằng:

A.

0,792 μm.

B.

0,560 μm.

C.

0,658 μm.

D.

0,678 μm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

0,658 μm.

Vạch đỏ trong dãy Ban - me Ứng với sự chuyển electron từ quỹ đạo M (n = 3) xuống quỹ đạo L (n = 2): 

  = 0,658.10-6 m.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...