Các mỏ khoáng sản nội sinh ở nước ta thường tập trung ở vùng nào sau đây?

A.

Vùng Đông Bắc.

B.

Vùng đồi núi.

C.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

D.

Vùng Tây Nguyên.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...