Các mỏ khoáng sản nội sinh ở nước ta thường tập trung ở vùng nào sau đây?

A.

Vùng Đông Bắc.

B.

Vùng đồi núi.

C.

Vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

D.

Vùng Tây Nguyên.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Vùng đồi núi.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...