Các mỏ dầu khí: Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông, Hồng Ngọc nằm trong bể trầm tích nào sau đây?

A.

Nam Côn Sơn.

B.

Cửu Long.

C.

Thổ Chu - Mã Lai.

D.

Bể trầm tích Trung Bộ.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...