Các mỏ dầu khí: Bạch Hổ, Rồng, Rạng Đông, Hồng Ngọc nằm trong bể trầm tích nào sau đây?

A.

Nam Côn Sơn.

B.

Cửu Long.

C.

Thổ Chu - Mã Lai.

D.

Bể trầm tích Trung Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cửu Long.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...