Các máy sau đây, máy nào sử dụng sóng vô tuyến điện:

A.

Lò vi sóng.

B.

Cái điều khiển tự động quạt cây.

C.

Máy siêu âm (để dò ổ bụng lúc khám bệnh).

D.

Điện thoại cố định “mẹ và con”.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Điện thoại cố định “mẹ và con”.

Lò vi sóng dùng sóng hồng ngoại, là sóng điện từ nhưng không phải sóng vô tuyến điện.

Cái điều khiển tự động dùng sóng hồng ngoại; máy siêu âm dùng sóng siêu âm. Sự liên hệ giữa điện thoại cố định mẹ ở bàn và điện thoại con cầm tay, là thông qua sóng vô tuyến điện: mẹ phát, con thu, và ngược lại.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...