Các lực lạ bên trong nguồn điện không thể

A.

tạo ra các điện tích mới cho nguồn điện.

B.

làm các điện tích dương dịch chuyển ngược chiều điện trường bên trong nguồn điện.

C.

tạo ra và duy trì hiệu điện thế giữa hai cực của nguồn điện.

D.

tạo ra và duy trì sự tích điện khác nhau ở hai cực của nguồn điện.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tạo ra các điện tích mới cho nguồn điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...