Các loài sinh vật mặc dù rất khác nhau nhưng chúng vẫn có những đặc điểm chung là

A.

đều có khả năng sinh sản.

B.

đều được cấu tạo từ tế bào.

C.

đều có nguồn gốc chung.

D.

đều có khả năng hô hấp.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Đều được cấu tạo từ tế bào.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...