Các loại nhân tố chi phối quá trình phát triền loài người gồm:

A.

Nhân tố vô cơ và nhân tố hữu cơ.

B.

Nhân tố sinh học và nhân tố xã hội.

C.

Nhân tố sinh học và nhân tố hóa học.

D.

Nhân tố vật lí, nhân tố hóa học và nhân tố sinh học.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...